Giám sát công trình

Read 8444

1. Dịch vụ giám sát thi công toàn bộ quá trình xây dựng:

- Hình thức: Cán bộ Giám sát thi công xây dựng của Công ty sẽ có mặt theo thời gian nhà thầu của khách hàng làm việc để kiểm tra quá trình thi công theo đúng bản vẽ thiết kế nhà ở, đảm bảo cho việc thi công diễn ra đúng kỹ thuật và theo đúng bản vẽ, kiểm tra năng lực nhân sự, máy móc thiết bị, vật tư phục vụ thi công xây dựng công trình. Nếu phát hiện ra sai sót, cán bộ giám sát của Công ty sẽ thông báo trực tiếp cho bên thi công và cho chủ đầu tư xây dựng công trình tiến hành giải quyết.
- Cán bộ trực tiếp giám sát thi công xây dựng: Là người đã được công ty đào tạo về các kỹ năng giám sát, thi công, kỹ năng quản lý vật tư, kỹ năng tận dụng tối đa nguyên vật liệu. Có chứng chỉ giám sát thi công xây dựng công trình. Và đã tham gia nhiều các công việc tương tự.

2. Dịch vụ giám sát thi công kết hợp trông coi vật tư:

- Hình thức: Cán bộ giám sát của Công ty sẽ có mặt 24/24h tại công trình để trông coi vật tư xuất nhập và kiểm tra quá trình thi công, đảm bảo cho việc thi công diễn ra đúng kỹ thuật và theo đúng bản vẽ thiết kế xây dựng. Nếu phát hiện ra sai sót, cán bộ của Công ty sẽ thông báo trực tiếp cho bên thi công và cho chủ đầu tư để tiến hành giải quyết. Các giai đoạn xuất nhập vật tư sẽ được theo dõi trong sổ nhật ký công trình và được báo cáo khi chủ đầu tư yêu cầu. Lượng vật tư bàn giao sẽ được hai bên ký xác nhận, sau này kiểm tra nếu có hao hụt, Công ty sẽ chịu trách nhiệm đền bù mọi thiệt hại cho chủ đầu tư.
- Cán bộ trực tiếp giám sát: Là người đã được công ty đào tạo về các kỹ năng giám sát, thi công, kỹ năng quản lý vật tư, kỹ năng tận dụng tối đa nguyên vật liệu, có tinh thần đề phòng, cảnh giác. Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình. Và đã tham gia nhiều các công việc tương tự.

3. Dịch vụ giám sát thi công thường nhật:

- Hình thức: Cán bộ chuyên môn của Công ty sẽ có mặt khoảng 1-2h mỗi ngày để kiểm tra tiến độ thi công, phát hiện và báo cáo các lỗi xảy ra trong quá trình thi công, nhằm đảm bảo cho việc thi công diễn ra đúng kỹ thuật, tiến độ và theo bản thiết kế.
- Cán bộ trực tiếp giám sát: Là kỹ sư xây dựng chuyên ngành có năng lực giám sát. Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình. Và đã tham gia nhiều các công việc tương tự.

4. Dịch vụ giám sát thi công các giai đoạn chính của công trình:

- Hình thức: Cán bộ chuyên môn của Công ty sẽ có mặt tại công trình vào các giai đoạn chính của quá trình xây dựng như ép cọc thử, kiểm tra áp lực cọc, đan thép, ghép cốp pha móng, các sàn tầng, đổ bê tông các sàn tầng... Quy định cụ thể về các giai đoạn được ghi rõ trong hợp đồng giám sát.
- Cán bộ trực tiếp giám sát: Là kỹ sư xây dựng chuyên ngành có năng lực giám sát. Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình. Và đã tham gia nhiều các công việc tương tự.

     

Joomla Templates - by Joomlage.com