Quản lý dự án

1. Quản lý dự án tiền thi công

Trong thời gian chuẩn bị triển khai dự án, chúng tôi sẽ tham gia cùng chủ đầu tư trong các công việc:

Tham gia cùng chủ đầu tư trong suốt quá trình thiết kế công trình.
Thay thế chủ đầu tư quản lý các nhà thiết kế cũng như các công đoạn thiết kế.
Kiểm soát chi phí thiết kế.
Nghiệm thu hồ sơ thiết kế, xác nhận thanh toán cho các đơn vị tư vấn thiết kế.
Hổ trợ chủ đầu tư trong việc hoàn tất các hồ sơ và thủ tục pháp lý.
Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm:

* Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường.
* Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình.
* Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình.
* Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng của Nhà thầu thi công xây dựng công trình.

Kiểm tra khối lượng và đơn giá dự thầu.
Phối hợp cùng với nhà thầu triển khai thi công.

2. Quản lý dự án trong quá trình thi công

Trong suốt quá trình thi công công trình, chúng tôi sẽ:

Thường trực kiểm soát chất lượng trên công trường.
Quản lý chi phí.
Quản lý trực tiếp các công việc của nhà thầu.
Kiểm tra toàn diện và lập kế hoạch kiểm nghiệm.
Lập kế hoạch mua sắm vật liệu, duyệt mẫu, phê duyệt bản vẽ lắp đặt và đi kiểm tra, nghiệm thu cấu kiện chế tạo sẵn.
Kế hoạch an toàn, an ninh công trường và vệ sinh môi trường.
Báo cáo tiến độ thực hiện cho Chủ đầu tư.
Phối hợp trong bàn giao văn bản.

3. Quản lý dự án sau khi hoàn thành

Sau khi hoàn thành giai đoạn thi công, các công việc sau sẽ được triển khai:

Kiểm tra và xác nhận hồ sơ hoàn công do nhà thầu lập.
Phối hợp cùng nhà thầu lập hồ sơ quyết toán công trình.
Theo dõi quá trình thực hiện công việc bảo hành công trình của nhà thầu.
Làm hồ sơ xin cấp chủ quyền công trình cho chủ đầu tư.

4. Dịch vụ quản lý dự án thi công khác

Dựa trên nhu cầu của khách hàng, FHD sẽ cùng bàn bạc để thống nhất nội dung công việc. Tùy vào mức độ phức tạp khác nhau của từng công trình, FHD sẽ có báo giá cụ thể phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *